144/2015. (IX. 28.) számú határozat – A Credo Nyári Művészeti Fesztiválról, annak költségei alakulásáról beszámoló

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

144/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Credo Nyári Művészeti Fesztiválról szóló beszámolót elfogadja, azzal, hogy legfeljebb 100 gyermek étkezésének költségét téríti meg, a különbözet megtérítésére pedig – felajánlása alapján – a Credo Alapítványt kéri fel, legkésőbb 2015. december 31-ig.

 

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző