144/2014. (IX. 30.) számú határozata – Rákóczi Ferenc út 88. szám előtti 1275/3. helyrajzi számú közterület parkolási célú bérbe vétele iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

144/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Rákóczi Ferenc út 88. szám előtti 1275/3 helyrajzi számú közterületet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára parkoló céljára nem kívánja bérbe adni.

 

 

Határidő: 2014. október 31.

Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                    

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző