144/2013. (VII. 9.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör ellátására megbízás adásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
144/2013. (VII. 9.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda (Nagymaros, Magyar u. 15.) intézményvezetői munkaköre ellátásával az eredménytelen pályázati eljárásra tekintettel 2013. augusztus 1. napjától 2014. augusztus 1. napjáig a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján Zellerné Gerstmayer Judit óvodavezető-helyettest bízza meg.
 
Az intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozóan a korábbi feltételeknek megfelelően pályázatot ír ki 2013. augusztus 15. napjával. A pályázatok benyújtási határideje 2014. július 15. napja. Az elbírálást követően a munkakör 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
Felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
 
 
Határidő:2013. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja:személyügyi ügyintéző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
                   
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 9.
 
Gyurcsok Anita aljegyző