143/2015. (IX. 28.) számú határozat – Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Döbrössy Mihálynénak a Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve vezetésére a tervekre vonatkozó beszámolóját megismerte, és a hiánypótló munkát megköszönve elfogadja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző