143/2014. (IX. 30.) számú határozata – Az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                                                     Képviselő-testületének

143/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító indítványokat fogadja el:

 

A konyhai dolgozók, valamint az intézményi dolgozók és a Gondozási Központ ellátottjai esetében a térítési díjakat változatlanul hagyja, a vendég ebéd térítési díját pedig a javaslat szerint megemeli.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző