143/2013. (VII. 9.) számú határozata – Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
143/2013. (VII. 9.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és a programot az alábbi pontosításokkal fogadja el:
 
– a 20. oldalon szereplő „rátermettség” kifejezés „ügyeskedés”-re;
– a 22. oldalon található „őstermelői piac” megnevezés „helyi termelői piac”-ra;
– a 37. oldalon olvasható „aránylak” szó „aránylag”-ra módosul.
 
 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 9.
 
Gyurcsok Anita aljegyző