144/2011. (IX. 27.) számú határozata – Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

A Képviselő-testület az éves közmeghallgatás időpontját 2011. október 21. napján 18 órában határozza meg.
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző