143/2011. (IX. 27.) számú határozata – Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek 2011. I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                       

Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző