145/2011. (IX. 27.) számú határozata – Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez

A képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 2012. évben 600 000 Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, melyet kötelezettségvállalásként a 2012. évi költségvetésbe be kell tervezni.

 

 

Határidő:    2011. december 5.

Felelős:      polgármester

Végrehajtja:       hatósági csoport, gazdálkodási csoport

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

Petrovics László s.k. 

polgármester                                                      

 

 

 

dr. Horváth Béla s.k.

jegyző