144/2010. (VIII. 24.) számú határozata – MFB ÖKIF fejlesztési hitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
144/2010. (VIII. 24.) számú határozata


A Képviselő-testület 194.946.463,- Ft összegű Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési hitelt kíván felvenni, amely az alábbiakban részletezett célok finanszírozását szolgálja:

MFB ÖKIF 8. az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása
„Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0002 számú projekt 151 946 463 Ft önrésze, valamint a
a KMOP-2009-4.5.1. – Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, „Egy mosoly a gyermekekért” című projekt 43 031 550 Ft önrészének fedezése.
A hitelt az önkormányzat 20 év futamidőre kívánja felvenni azzal, hogy a futamidő tekintetében alternatív ajánlat benyújtására lehetőséget biztosít.
A hitel biztosítékaként az önkormányzat saját bevételét, valamint a projekt keretében megvásárlásra kerülő nagymarosi 1940 hrsz-ú, étterem megjelölésű ingatlant ajánlja fel.

A Képviselő-testület általános egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról határoz a fenti hitelt finanszírozó hitelintézet kiválasztása és a hitelszerződés megkötése érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Lucsik és Társa Kft-t (1062 Budapest, Bajza u. 54. IV./4.) bízza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan a köbeszezési eljárás során eljárjon.

Határidő: 2010. augusztus 30., ill. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: közbeszerzési tanácsadó, jegyző

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 25.