143/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Pest Megyei Kitüntetésekre javaslattétel

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
143/2010. (VIII. 16.) számú határozata


Határidő: 2010. augusztus 24.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: stratégiai referens

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
 jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.