142/2013. (VII. 9.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
142/2013. (VII. 9.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2.    Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör ellátására megbízás adásáról döntés
              
 
 
K.m.f.
 
                                         
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 9.
 
Gyurcsok Anita aljegyző