142/2011. (IX. 27.) számú határozata – Az önkormányzat 2011. évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző