Polgárváros királyi panorámával

142/2010. (VIII. 16.) számú határozata – A Helyi Választási Bizottság, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

2010-10-12

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
142/2010. (VIII. 16.) számú határozata

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Jegyző

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.

 

Last modified: 2010-10-12

A hozzászólás jelenleg zárva.