142/2016. (X. 17.) számú határozat – „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” című pályázat (Gondozási Központ felújítása, bővítése) végrehajtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

142/2016. (X. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros, Vasút utca 6. szám alatti Gondozási Központ felújítására és bővítésére vonatkozóan a pályázat eredményes végrehajtása, a kivitelezői szerződés megkötése érdekében 5 000 000 Ft többlet önerő keretet biztosít.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a tárgyalásokat folytatva a többletköltséget csökkentse a lehetséges mértékig, és a keretet kizárólag a szükségesség erejéig használja fel.

 

 

Határidő: 2016. október 18.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. október 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző