141/2016. (X. 17.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

141/2016. (X. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” című pályázat (Gondozási Központ felújítása, bővítése) végrehajtása érdekében többlet önerő vállalásáról döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. október 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző