143/2016. (XI. 2.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2016. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2015/2016. nevelési évről és 2016/2017. nevelési év tervei, Alapító okirat módosítása

3.    Gondozási Központ Alapító okirat módosítása és módosított szakmai dokumentumai jóváhagyása

4.    Köztemetőről szóló rendelet elfogadása, kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

5.    Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása

6.    Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása

7.    Közterület-felügyelő létszám bővítése

8.    Börzsönygáz Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről hozott taggyűlési döntés jóváhagyása

9.    Egyebek, képviselői kérdések

a)    Zöldpont Egyesület halasztás iránti kérelme

b)   Településrendezési eszközök módosítása

c)    MÁV állomásépület üzemeltetése

d)   Önkormányzat elhelyezése

10.    Gondozási Központ soron kívüli felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző