141/2011. (IX. 27.) számú határozata – Közalkalmazottak részére melegétkezési utalvány juttatásáról döntés

A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 30 000 Ft + kifizetői SZJA összegű (teljes munkaidő és egész évi jogviszony esetén) melegétkezési utalvány biztosításáról dönt.
 
Ezáltal a 2011. évi költségvetési rendelet előirányzatait a további D. változat szerint javasolja módosítani.
 
 
Határidő: azonnal, ill. 2011. december 15.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtja: Gazdálkodási Csoport
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                        

 
 

                        

Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző