141/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Az önkormányzat tulajdonában álló 0281/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
141/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 0281/2 hrsz-ú ingatlan (Koperniczky kunyhó) ingyenes használatba adásáról dönt Fleischmann Pál kérelmező részére az előterjesztéshez csatolt szerződés-tervezet következő módosításaival, gyermektáboroztatás, oktatási és ismeretterjesztési tevékenység, természetvédelmi tevékenység céljára:

• Az ingatlan felújítására az önkormányzat által megismert, jóváhagyott költségvetés alapján, és annak összegében, az elvégzett beruházás számlával történő elszámolásával kerülhet sor,
• pontosítani, és tovább részletezni szükséges a tervezett tevékenységeket,
• a használat időtartamát a felújítás költségvetése alapján kell meghatározni, amely legfeljebb 30 év lehet.

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kiegészített megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.