14/2015. (I. 26.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása – Köbölvölgy 11032 helyrajzi számú útrészlet értékesítése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az ingatlan értékesítéséről az alábbiak szerint dönt.

A felmérési vázrajzon I., II. és III. számokkal jelölt ingatlanrészeket felkínálja értékesítésre a 11034 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Kiss Ilona részére 168 650 Ft + földhivatali eljárási díj vételárért.

 

A Képviselő-testület az értékesítésből származó bevétel elkülönítéséről dönt az önkormányzati ingatlanok fenntartására és felújítására.

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntés értelmében eljárjon, és arról tájékoztassa a kérelmezőket.

 

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                       

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző