13/2015. (I. 26.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző