13/2010. (I.25.) számú határozata – Polgármester illetményének megállapítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2010. (I.25.) számú határozata


Felelős: jegyző
Határidő: 2010. február 1.

 

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető