141/2014. (IX. 30.) számú határozata – Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

141/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Döbrössy Mihályné Nagymarosi Krónika és Hősök Könyvére vonatkozó beszámolóját – megköszönve az áldozatkész és alapos munkáját – elfogadja, egyúttal kéri annak továbbfolytatására.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző