140/2014. (IX. 30.) számú határozata – Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

140/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek 2014. I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

K.m.f.

                    

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző