140/2011. (IX. 27.) számú határozata – Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése tárgyában hozott határozat módosítása

A Képviselő-testület a Pedagógiai Szakszolgálatról szóló tájékoztatást elfogadja, egyúttal a 2011. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésnek megfelelően 194 785 Ft-tal megemeli.
 
Továbbá a jövőben a gyógytestnevelés igénybevételéhez szükséges szakorvosi vizsgálat díját átvállalja, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésben tervezni kell.
 
 
Határidő: 2011. szeptember 30., ill. 2012. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtja: Gazdálkodási Csoport
 
 
 
 

K.m.f.

 

                         

 
 

                      

Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

jegyző