140/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Lakáskérelmek elbírálása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
140/2010. (VIII. 16.) számú határozata


A Képviselő-testület Oláh László és felesége, valamint Juhász Istvánné által benyújtott kérelemre, lakásproblémájuk átmeneti megoldására önkormányzati bérlakást – a Szálloda utcai ingatlanok értékesítésére is tekintettel – nem tud biztosítani.

Felkéri a Polgármestert a kérelmezők értesítésére.

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
 alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.