140/2015. (IX. 18.) számú határozat – Csillag u. 4. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

140/2015. (IX. 18.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület vételi ajánlatot benyújtásáról dönt a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) által értékesítésre meghirdetett, Nagymaros, Csillag u. 4. szám (1954/4 hrsz.) alatt fekvő üzemi épület (a tulajdoni lap szerint kivett, épület, udvar) megnevezésű ingatlan megvételére.

Az ingatlan megvételére bruttó 50 millió Ft összegben tesz ajánlatot.

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a vételárat hitel felvételével kívánja fedezni, amely hitel felvétele Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § alapján a Kormány előzetes jóváhagyásához kötött, így a vételár megfizetését hosszabb, legalább 180 napos fizetési határidő mellett tudja vállalni.

Egyúttal az adósságot keletkeztető ügylet Kormány általi jóváhagyási kötelezettségre tekintettel az ajánlatot azzal a feltétellel együtt teszi kötelező érvénnyel, hogy a hitel felvételét az ingatlan megvásárlására a Kormány jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat benyújtására, és a tulajdonossal való tárgyalásra.

 

Határidő: 2015. szeptember 18., ill. folyamatos

Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző