139/2015. (IX. 18.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

139/2015. (IX. 18.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Csillag u. 4. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat benyújtásáról döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző