141/2015. (IX. 28.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

141/2015. (IX. 28.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve

3.    A Credo Nyári Művészeti Fesztiválról, annak költségei alakulásáról beszámoló

4.    Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Társuláshoz való csatlakozási szándékról döntés

5.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány Alapító Okirata módosításának elfogadása, új kuratóriumi tag választása

6.    Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

7.    Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról szóló rendelet elfogadása

8.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozásról döntés

9.    Szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatási kérelem benyújtásáról döntés

10.     Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban fennálló      tagság megszüntetéséről döntés

11.  Attila szobor elhelyezéséről (helyszínéről), költségeihez való hozzájárulásról        döntés

12.  Dézsma utcai présház bérlője kérelméről döntés

13.  Egyebek

14.  Gondozási Központ felvételi kérelmekről döntés (zárt ülés)

15.  Szociális kérelem (étkezési térítési díj mérséklés) elbírálása (zárt ülés)

16.  Pest Megyei kitüntetésekre javaslattétel (zárt ülés)

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

A kivonat hiteléül:

2015. szeptember 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző