139/2014. (IX. 30.) számú határozata – Az önkormányzat 2014. évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámoló

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

139/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző