140/2013. (VII. 2.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
140/2013. (VII. 2.) számú határozata
 
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Folyószámlahitel felvételéről döntés
              
 
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 2.
 
Gyurcsok Anita aljegyző