139/2013. (VI. 24.) számú határozata – Misztrál Fesztivál támogatásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi Regejáró Misztrál Fesztivál támogatását az előterjesztés mellékletét képező, a Misztrál Fesztivál Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét a következő kiegészítéssel hagyja jóvá:
 
A használt közterület, valamint az önkormányzati ingatlanok takarítását a támogatott kötelességeként kell előírni.
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
 
 
Határidő:2013. június 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző