139/2011. (IX. 27.) számú határozata – Nagymaros FC kérelme közüzemi díjhátralék elengedésére

A Képviselő-testület a Nagymaros FC 2010-ben felhalmozódott 251 780 Ft közüzemi díj (elektromos áram, víz) tartozásának 50 %-ának megfizetésére 2012. szeptember 30-ig haladékot biztosít.
 
 

 

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző