138/2013. (VI. 24.) számú határozata – Leader pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2013. (VI. 6.) számú közleménye alapján közzétett pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani a Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, melynek teljes költsége maximum 6 500 000 Ft.
 
A pályázathoz szükséges összeget (a támogatás megelőlegezésére) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására.
 
 
Határidő:2013. június 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens, gazdálkodási csoport, városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző