138/2011. (IX. 27.) számú határozata – Kiemelt rendezvények értékelése

A Képviselő-testület a 2011. évi kiemelt rendezvények értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
 
 
 
 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző