137/2013. (VI. 24.) számú határozata – A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
137/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző