138/2012. (VI. 18.) számú határozata – Nagymaros SE (Kajak-kenu) támogatásáról elvi döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
 
A Képviselő-testület elvi egyetértését fejezi ki a Nagymaros SE (kajak-kenu) utánpótlás-nevelési tevékenysége korábbi éveknek megfelelő nagyságrendű – 1 200 000 Ft – támogatásának biztosításáról.
 
Ennek fedezetéül elsődlegesen a Duna-parti, a nagymarosi 1879/5 hrsz-en felvett, strandfürdő megjelölésű, 2541 m2 alapterületű ingatlan bérbeadásából származó bérleti díj bevételt jelöli meg.
                                    
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző