137/2012. (VI. 18.) számú határozata -Tiszta udvar, rendes ház cím adományozásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
137/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester „Tiszta udvar, rendes ház”program végrehajtásáról szóló tájékoztatóját megismerte és elfogadja.
 
A Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján 2012-ben „Tiszta udvar, rendes ház” címet és táblát adományoz Gaál Rafael, Varga Zoltán, Zoltai Zsoltné és Maurer János jelölteknek.
Továbbá 20 000 Ft pénzjutalomban részesíti az 1. helyezett, 15 000 Ft pénzjutalomban a 2. helyezett, 10 000 Ft pénzjutalomban a 3. és a 4. helyezett pályázót.
 
Felkéri a polgármestert a díjak átadására a 2012. augusztus 20-i ünnepség keretében.
 
 
Határidő:2012. augusztus 20.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
              
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző