136/2013. (VI. 24.) számú határozata – Nagymarosi Piacon a kézműves árusítás feltételei áttekintése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
136/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a helyi termelői piac (Nagymarosi Piac) mellett, azzal egyidejűleg kézműves árusításra is sor kerülhessen szervezett formában, az arra vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
Ennek helyszínéül a Fő tér középső harmadának a Művelődési Ház felőli oldalát jelöli ki.
Ezen a helyszínen és időpontban a közterület-használat díját a következő összegben állapítja meg: 500 Ft/2 m2, afelett pedig m2-enként 500 Ft.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző