136/2012. (VI. 18.) számú határozata – Parkolási rendelet módosítási javaslatáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
136/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a fizető parkolási rendszerről szóló 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a következő módosító indítványokkal fogadja el:
1.    A módosító rendelet tervezetben a Rendelet 2. § (2) bekezdésére vonatkozó módosítás a következők szerint fogadja el:
„(2) Mentes a parkolási díj fizetése alól
a) a rendelet 1. mellékletében megjelölt korlátozott várakozási övezetben fekvő ingatlan tulajdonosa az általa üzemeltetett egy gépjármű esetében,
b) a Nagymarosi Piac időtartama alatt a piacon áruló árus a szervezők és az önkormányzat által biztosított parkolásra jogosító engedély birtokában,
c) az önkormányzat által egy adott időtartamra biztosított eseti parkolási engedéllyel rendelkező gépjármű üzemeltető.”
 
2.    Az éves bérlet rendszámhoz kötött legyen.
 
3.    Éves parkolási bérletet nagymarosi lakóhellyel, székhellyel rendelkező gépjármű üzemeltető egy gépjárműve esetében 5000 Ft díjért, nem nagymarosi lakóhellyel, székhellyel rendelkező gépjármű üzemeltető egy gépjárműve esetében pedig 10 000 Ft díjért lehet megvásárolni.
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
              
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző