136/2016. (IX. 26.) számú határozat – Károly Róbert szobor ötletpályázat elbírálása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

136/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 13/2016. (II. 10.) számú határozatával elrendelt, Károly Róbert szobor elkészítésére vonatkozó pályázati felhívás elbírálása tárgyában a következő döntést hozza:

A kijelölt bíráló bizottság véleményével egyetértve a pályázati felhívás nyertesének Bálint Zsombor pályázót hirdeti ki.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat értesítse, és intézkedjen a pályázati felhívásban a nyertes pályamű részére megállapított 50 000 Ft kifizetése iránt.

 

 

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző