137/2016. (IX. 26.) számú határozat – Településrendezési eszközök módosítása folyamatában döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

137/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása folyamatban lévő eljárásában a 115/2016. (VII. 27.) számú határozatával jóváhagyott véleményezési dokumentáció 1. számú módosító javaslatát (Latorvölgy Lke-B1 és Lke-B2 jelű lakóterületi övezetek) a módosítás köréből kiveszi, azt a végső véleményezésre és elfogadásra nem tartja fenn.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a lakossági egyeztetést és a végső véleményezési szakaszt e döntésnek megfelelően folytassa le.

 

 

Határidő: 2016. szeptember 30., illetve október 20.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző