135/2016. (IX. 26.) számú határozat – Zászlóhasználat szabályozása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének  

135/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület képviselői felvetésre egyetért azzal, hogy az önkormányzat székhelyén (a Polgármesteri Hivatal épületén) a székely zászló a székelyföldi magyar településekkel való szolidaritás jeleként kifüggesztve maradjon.

 

Kéri továbbá, hogy a testvértelepülések valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának zászlaja az önkormányzat székhelyén, a testvértelepülések címerei pedig a jövő év közepéig egy arra külön kialakítandó formában és helyszínen kihelyezésre kerüljön.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testvértelepülésektől a zászlót a kölcsönösség jegyében szerezze be és adja át részükre az önkormányzat zászlaját.

 

 

Határidő: 2016. október 15., illetve 2017. június 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző