136/2011. (IX. 27.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Nevelőtestülete által elfogadott, az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja.
 
 

 

Határidő:2011. szeptember 30.
Felelős:       jegyző, intézményvezető
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző