134/2016. (IX. 26.) számú határozat – Lovas nap rendezvény támogatási kerete felhasználásának engedélyezése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Táltos Lovastanya által májusban rendezendő Lovas nap támogatására a költségvetésben tervezett 200 e Ft felhasználását a rendező kérelmére – a rendezvény elmaradására tekintettel – egy Nagymarosról, a hiperaktív gyerekekről és a lovaglásról készülő film forgatásának költségeire engedélyezi felhasználni.

 

 

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
j
egyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző