135/2015. (VIII. 17.) számú határozat – Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

135/2015. (VIII. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását és az új egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés mellékletét képező tervezetek alapján elfogadja.

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

 

 

Határidő: 2015. augusztus 25.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   


dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző