135/2014. (IX. 9.) számú határozata – Felvonulási lakótelep ingatlan-együttes ABC épületének hasznosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

135/2014. (IX. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel kötendő turisztikai együttműködési megállapodás fennállásáig másik fél részére az ún. Felvonulási lakótelep ingatlan-együttes ABC épületének hasznosítására kizárólag bérbe adás révén kíván lehetőséget biztosítani.

 

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

Gyurcsok Anita s.k.
aljegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. szeptember 10.

 

Gyurcsok Anita aljegyző