136/2014. (IX. 9.) számú határozata – Felvonulási lakótelep ingatlan-együttes 2602/2 helyrajzi számú ingatlanának értékesítése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

136/2014. (IX. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az ún. Felvonulási lakótelep ingatlan-együttes területén elhelyezkedő 2602/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon lévő romos, illetve szerkezetkész épületek értékesítési árát minimum 40 millió Ft összegben állapítja meg.

 

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

Gyurcsok Anita s.k.
aljegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. szeptember 10.

 

Gyurcsok Anita aljegyző