135/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Szálloda utcai inga tlanok értékesítése

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
135/2010. (VIII. 16.) számú határozata


A Képviselő-testület az önkormányzat által benyújtott pályázatok finanszírozására vonatkozó előterjesztést az előterjesztésben foglalt fedezeti kockázatok tudomásulvételével megtárgyalta.

A Képviselő-testület a Szálloda utcai ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan úgy dönt, hogy az ingatlanok értékesítését egy pályázat keretében, az Önkormányzat által kívánja lebonyolítani. A pályázaton belül lehetőséget biztosít részajánlat tételére, egy-egy ingatlanra vonatkozó való ajánlat megtételére is.
Az ingatlanokat a közművek jelen állapotában, ill. a két lakás birtokbaadási korlátozására tekintettel kívánja értékesíteni.

A pályázati felhívást a következő módosítással fogadja el:
– a pályázatok bontásának időpontja: 2010. szeptember 24. 12.05 óra
– az ingatlanok megtekintésének időpontja: 2010. szeptember 20-21.
– a pontos e-mail cím rögzítendő.

Felkéri a Polgármestert, hogy a vagyonrendeltben foglaltaknak és az előterjesztés mellékletét képező, módosított pályázati felhívásnak megfelelően hirdesse meg az ingatlanokat értékesítésre.

Határidő: Pályázat meghirdetésre: 2010. augusztus 30.
Pályázat elbírálására: 2010. szeptember 27.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városüzemeltetési Csoport, Gazdálkodási Csoport

K.m.f.

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.