134/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Árvízvédelmi pályázat módosított önrészének elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
134/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros, árvízi védvonal kiépítése (KEOP-7.2.1.2-2008-0016) című pályázat keretében vállalt önkormányzati önrész összegét az alábbiak szerint módosítja:
A teljes beruházási összeghez (50 917 000 Ft) vállalt önrész mértéke 10 132 300 Ft összegre változik.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntést továbbítsa a KvVM FI felé.

Határidő: 2010.08.31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
 alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.